Vapaa-ajan asunto ja pieni metsätila yleiskaava-alueella Luumäen Suo-Anttilassa, Elkiäjärven Martinniemessä, lähiosoitteessa Martinniemi 28.

Kiinteistörekisterin mukaan pinta-alaltaan n. 4,3 ha suuruinen, mutta oikealta pinta-alaltaan n. 4,8 ha suuruinen metsätila, jolla punainen "mummonmökki" oheisrakennuksineen ja pihapiireineen  ja rantasaunoineen. Yleiskaavaan on merkitty kaksi erillistä vapaa-ajan asunnon rakennuspaikkaa, joista toinen tilan talouskeskukselle (n. 5 600 m2) ja toinen Elkiäjärven rannassa sijaitsevalle saunamökille (n. 4 600 m2). Kummallakin rakennuspaikalla on rakennusoikeutta 180 kerros-m2. Tilan talouskeskuksen päärakennuksena oleva talo  on n. 60 m2 suuruinen, lautarakenteinen mummonmökki, jonka pihapiirissä on varastorakennuksia ja jykevää pyöröhirttä oleva, n. 17 m2 suuruinen aittarakennus.  Mökki on sähköistettu ja siihen on myös parikymmentä vuotta sitten rakennettu vuolukivinen uuni-hella -yhdistelmä. Talossa on lautalattiat ja ainakin päällisin puolin ehyt ja hyväkuntoinen peltikate. Varastorakennuksissa on mm. kuivaa polttopuuta pitkähkön ajan tarpeisiin. Talouskeskuksen ja rantasaunan välimaastossa on tilan ruokavesikaivo. Vettä on ainakin aiemmin käytetty ruokavesikaivona, mutta veden laatua ei ole testattu lähihistoriassa.

Rakennukset ovat olleet vuosia kylmillään, eikä kuntotarkastusta ole tehty.

Rannassa on lautarakenteinen saunamökki, sekä puuvarasto ja puucee. Ranta on sileää kalliota.

Tilalla on myös n. 0,7 ha vuokrattua peltoa. Vuokralaisella on tilatukioikeudet peltoon ja hän on tarvittaessa valmis jatkamaan viljelyä myös mahdollisen omistajavaihdoksen jälkeen, mutta mikäli uusi omistaja haluaa pellon omaan käyttöönsä, hän on myös valmis luopumaan vuokraoikeudestaan.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tila sijaitsee kokonaisuudessaan yleiskaava-alueella ja sille on kaavaan merkitty kaksi erillistä rakennuspaikkaa vapaa-ajan asunnoille. (Katso tilan kaavakartta.)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavan rakennuspaikoista toinon on tilan talouskeskuksen pihapiiri, josta on matkaa rantaan n. 100 m, mutta olemassa olevan rantasaunan kohdalla on rantaan rajoittuva rakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Martinniemen yksityistie, sekä naapurikiinteistölle johtava 4 m leveä rasitetieoikeus. (Katso kiinteistörekisteriote ja tilan karttatuloste.)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kaikista kiinteistörasituksista. (Katso rasitustodistus.)

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila on osakkaana Martinniemen yksityistiessä, joka myös kulkee tilan halki muodostaen rasitteen tilalle. (Katso kiinteistörekisteriote ja tilan karttatuloste.)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Suoanttilan osakaskunnan yhteiseen, rekisteröityyn vesialueeseen ja yhteisiin, rekisteröityihin vesijättöpalstoihin. Osuudet ilmenevät kiinteistörekisteriotteelta.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta