Mikkelissä  osoitteessa Kivipellontie 7A 0,2080 m2:n kiinteistö. Kuivan maan vaatimaton vähällä käytöllä ollut peltikattoinen saunarakennus, noin 19 m2, rakennus lopputarkastettu 1982. Kiinteistöllä venevalkamaoikeus 20 x 30 m lähellä Lintumainen järven rantaa. Venevalkaman ja rannan väli on lunastettu ja venevalkamalta ei ole lunastustoimituksessa muodostettu kulkua rantaan.  Hp. 5000 euroa. Tarjoukset 7.12 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Venevalkamarasiteoikeus tilan Kumpula 491-469-1-4 alueella (valkama on noin 10-20 m rannasta, rannassa on ollut vesijättöä, jonka rasitetun kiinteistön omistaja on lunastanut). Venevalkama ei ole rannassa. Veden ottamisrasiteoikeus tilalla Nojola 491-469-1-67 (rasiteoikeuden paikalla on betonirengaskaivo,kaivo ylin rengas on pois paikoiltaan). 1 m polkuoikeus veden ottamispaikalle 4 m tieoikeus tilalta venevalkamalle

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kivipellon yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 491-469-878-1 Yhteiset maa-alueet (osuus Heinäpää ja Kangassaareen Saimaalla) 2) Yhteinen vesialue 491-876-70-2 Mikkelin osakaskunta

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta