Petäjistö 3,504 hehtaarin metsä- ja vapaa-ajan kiinteistö hyvällä sijainnilla Muhoksen kk:ltä n. 10 km Rovalla ja Oulusta n. 22 km, jossa vapaa-ajan käytössä ollut n. 110- vuotias peltikattoinen n. 58 m2(tarkistusmittaamaton) hirsirakennus sähköliittymällä ja vanha savusauna. Kiinteistön historia löytyy dokumentoituna 1910-luvulta asti. Puusto 894 m2 uudistuskypsää metsää,  joka hakkuukypsää kesäkorjuukelpoisesti. Monipuolinen kehittämis- ja sijoituskohde rehevillä kasvupohjilla. Osoite Lehtovaarantie 137. Myyntiesitteen liitteenä lentovideo ja kuvat sekä metsäarvio että rakennuksen selostusliite. Kiinteistön rakennusten läheltä löytyy myös kaikenlaisia hevospelejä.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti on osuudet yhteisiin Laitasaaren ja Laitasaaren Jakokunnan maa- ja vesialueisiin sekä laukan tuk-kisatamaan ja Rauhoituspiirin vesialueeseen