Etsitkö Kitkanrannalta omaa paikkaa. Tähän kannattaa tutustua. 

 

Posiolla Vasikkavaarassa on myynnissä  hyvän tieyhteyden varrella 11.41 ha metsätila, joka rajoittuu Kitkajärveen.  Kitkajärven ranta on upeaa hiekkarantaa. 

Puusto tilalla on pääasiassa kuivahkon kankaan nuoria ja varttuneita mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä. Uudistuskypsää metsää on pari hehtaaria. 

Tilalla on 20 m2 hirsirakenteinen lomarakennus, grillikota, lato/puuvarasto ja ulkovessa. Lomarakennuksessa ei ole sähköjä eikä vesi- ja viemäriliittymiä. Vuonna 1995 valmistuneen mökin kerrosala on 20 m2. Yleiskaavamääräysten mukaan RA-alueen rakennusoikeus on yhteensä 150 m2. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalla on mökki.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

myydään kiinnityksistä vapaina

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuudet