Erinomaisella sijainnilla oleva kohde, jossa metsää 9,6 ha ja vuokralla olevaa peltoa 10,8 ha.

Nelostien (E75) molemmin puolin lähellä Äänekosken keskustaa sijaitseva kohde, joka muodostuu neljästä erillisestä palstasta.

Nelostien itäpuolella Myllyperällä Kaakkolammentien, Niinivedentien ja Salakantien varressa sijaitseva Myllylä-niminen tila on kiinteistörekisterin mukaan vielä 17,749 hehtaaria. Tilasta on kuitenkin aiemmin tänä vuonna myyty noin 1,39 hehtaarin vielä lohkomatta oleva määräala Kaakkolammen rannasta, joka on merkitty esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan sinisellä värillä. Myynnissä oleva alue on näin ollen noin 16,3 hehtaaria.

Nelostien länsipuolella Kolunpohjassa Kolunpohjantien ja Kankaanpääntien varressa sijaitseva Taipale-niminen tila on kiinteistörekisterin mukaan 7,495 hehtaaria. Myyjät pidättävät tilan eteläosasta noin 0,9 hehtaarin suuruisen alueen, joka on merkitty esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan vihreällä värillä. Myytävä osa tilasta on noin 6,6 hehtaarin määräala.

Koko kohteen pinta-alasta metsää on noin 9,6 hehtaaria ja vuokralla olevaa tukikelpoista peltoa 10,8 hehtaaria. Peltojen tilatukioikeudet ovat vuokralaisen hallinnassa ja omistuksessa. Lisäksi muuta maata (voimansiirtolinja-, tiealuetta,  rakennus- ja joutomaata) on noin 2,5 hehtaaria. Tilat sijaitsevat osayleiskaava-alueilla, joista löytyy lisätietoja kohdasta kaavat ja lisätietolinkistä. Kaavoihin on mm. merkitty myytävän alueen osalle kolme ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua rakennuspaikkaa, joista yksi Taipaleen tilalla ja kaksi Myllylän tilalla.

Kohteen metsät ovat hyväpuustoisia ja niiden pinta-alasta pääosa on juuri hoidettua hyväkasvuista varttunutta kasvatusmetsää. Uudistuskypsää metsää kohteella on noin 1,5 hehtaaria. Maapohjasta yli 90 % on ravinteisuudeltaan lehtomaista tai tuoretta kangasta. Heti hakattavaa puustoa tilalla on noin 350 m3 uudistushakkuuna ja nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 5,5 m3/ha/v. Kankaanpääntien varrella olevalla palstalla on 0,8 hehtaaria uudistamatonta alaa (kuvio 6), mutta se on sovittu metsitettäväksi männylle ensi keväänä Metsänhoitoyhdistyksen toimesta myyjän lukuun. Kuviolla 1 on liito-oravamerkintä.

Peltoa on Myllylän tilalla 7,82 hehtaaria ja Taipaleen tilalla 2,98 hehtaaria. Pellot ovat pääosin avo-ojissa. Peltojen tilatukioikeudet ovat vuokralaisen hallinnassa ja omistuksessa. Pelloista on vuokrasopimus vuoden 2024 loppuun.

Kohde sijaitsee hyvien tieyhteyksien varrella.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.12.2021 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Myllylän tilalla on Äänekoski 2030 osayleiskaava, johon merkitty kaksi ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua rakennuspaikkaa (A-3, rakennusoikeus 350 m2/rakennuspaikka). Muu alue Myllylän tilasta merkitty MT-alueeksi (maatalousalue), MA-alueeksi (maisemallisesti arvokas peltoalue), MY-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja) ja VL (lähivirkistysalue). Taipaleen tilalla Honkolan osayleiskaava, johon merkitty yksi ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu rakennuspaikkaa (A). Muu alue Taipaleen tilasta merkitty M-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja MA-alueeksi (maisemallisesti arvokas peltoalue). Lisäksi suojelualueeksi on merkitty lato- ja liitererakennusten lähiympäristö Ks. kaavakartat ja - merkinnät.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavan mukaista rantarakentamisoikeutta ei ole.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, voimansiirtolinja, talousveden ottaminen ja - johtaminen. (ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistön karttaotteet). Pellonvuokrasopimus 31.12.2024 asti.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myllylän tilaa rasittaa vireillä oleva keskeneräinen lunastustoimitus (asianumero MML/162213/74/2021), joka koskee Maanmittauslaitokselta saadun tiedon mukaan Koivisto-Viitasaari 110 kv voimajohtoa, joka kulkee Myllylän pohjoisemman palstan läpi. Lunastustoimtus johtuu voimansiirtolinjan parantamis- ja kunnostustöistä. Myllylän tilalle on merkitty myös keskeneräinen maantietoimitus, joka koskee 4-tien parannusta. Toimituksella ei ole vaikutusta tilaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut Kaakkolammentie 108,92 €/v ja Kolunpohjantie noin 6 €/v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myllylän tila: 1) Yhteinen vesialue 992-454-876-12 Muhluniemen jakokunta 2) Yhteinen vesialue 992-454-876-23 Tilan 6:10 vesialue Taipaleen tila: 1) Yhteinen vesialue 992-454-876-12 Muhluniemen jakokunta 2) Yhteinen vesialue 992-454-876-32 Tilojen 7:38-7:40 vesialue 3) Yhteinen maa-alue 992-454-878-9 Niiniveden vesijättö