Äänekoskella Suolahden taajamasta noin seitsemän kilometrin päässä sijaitseva 32,39 hehtaarin maatila. Tilakokonaisuuteen kuuluu metsää noin 19,3 ha,  EU-tukikelpoista peltoa 5,69 ha sekä asuinrakennus talousrakennuksineen.

Maatila sijaitsee osoitteessa Niskalantie 59, 44200 Suolahti. Tilalla on metsätalousmaata noin 19,3 ha, joka on melkein kokonaisuudessaan hyväkasvuista kangasmaata.

Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 2000 m3. Puusto on valtaosin kasvukunnossa, joten heti hakattavaa puustoa metsänhoitosuositusten mukaan on hieman.
Nykypuuston kasvu tilalla on noin 5,8 m3/ha/v. Tilan taimikoissa olisi taimikonhoidon ja varhaisperkauksen tarvetta. Tilan pellot (5,69 ha) ovat viljelyksessä ja tukikelpoisia. Pellot ovat vuokralla suullisella sopimuksella vuoden 2019 loppuun. Tilan tieoikeudet ja -yhteydet ovat kunnossa.

Tilan rakennuksista ja pelloista on erillinen selostus ja arvio tämän myyntiesitteen liitteenä sekä asuinrakennuksesta tehty kuntotarkastusraportti.

Ei tarjousaikaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Heinälammen ympäristö merkitty yleiskaavaan MU-2 alueeksi: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA TAI YMPÄRISTÖARVOJA.Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Tässä käytössä tulee ottaa huomioon alueen maisemallisten ja muiden ympäristöarvojen säilyttäminen sekä alueen käyttömahdollisuudet ulkoiluun.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja maantien suoja-alue (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut vaihtelevat 100-200 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-403-876-2 Paatelan jakokunta (ks. l´kiinteistörekisteriote).

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta