Alavuden Rantatöysässä kahdesta erillisestä tilasta koostuva tilakokonaisuus. Kokonaisuus käsittää Hautamäki Rn:o 8:8 tilan ja määräalan tilasta Koskiranta Rn:o 8:14. 

Myytävä kokonaisuus sisältää tukikelpoista (luonnonhaitta- ja ympäristökorvaus) peltoa n. 5,07 ha ja metsämaata n. 9,6 ha. Metsät on pääosin taimikoita (7,3 ha). 

Kohde myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset 8.6.2020 vuorokauden loppuun mennessä. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2006-K42475) Hautamäen tie Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 10-402-8-14 KOSKIRANTA 2) Tieoikeus (000-2009-K35371) / Leveys: 4,5 m Arkistoviite: MMLm/8228/33/2009 Oikeutetut: 10-402-8-107 Metsälä Rasitetut: 10-402-8-14 KOSKIRANTA, 10-402-8-46 UUSI-SEPPONEN 3) Tieoikeus, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty (000-2019-K23558) Arkistoviite: 983/1976 Oikeutetut: 10-402-8-14 KOSKIRANTA, 10-402-8-40 NIEMELÄ, 10-402-8-46 UUSI-SEPPONEN, 10-402-8-114 SUOPELTO Rasitetut: 10-402-8-14 KOSKIRANTA, 10-402-8-40 NIEMELÄ, 10-402-8-46 UUSI-SEPPONEN, 10-402-8-114 SUOPELTO

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tiloilla on kiinnityksiä. Myyjä sitoutuu kuolettamaan kustannuksellaan myytävään alueeseen kohdistuvat kiinnitykset kaupantekotilaisuudessa, kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2006-K42475) Hautamäen tie Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 10-402-8-14 KOSKIRANTA 2) Tieoikeus (000-2009-K35371) / Leveys: 4,5 m Arkistoviite: MMLm/8228/33/2009 Oikeutetut: 10-402-8-107 Metsälä Rasitetut: 10-402-8-14 KOSKIRANTA, 10-402-8-46 UUSI-SEPPONEN 3) Tieoikeus, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty (000-2019-K23558) Arkistoviite: 983/1976 Oikeutetut: 10-402-8-14 KOSKIRANTA, 10-402-8-40 NIEMELÄ, 10-402-8-46 UUSI-SEPPONEN, 10-402-8-114 SUOPELTO Rasitetut: 10-402-8-14 KOSKIRANTA, 10-402-8-40 NIEMELÄ, 10-402-8-46 UUSI-SEPPONEN, 10-402-8-114 SUOPELTO

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 10-876-3-0 Yhteiset vesialueet