Töysän Holkonkylällä noin 12 ha tukikelpoista peltoa ja metsää n. 5 ha.  Metsistä 3,6 ha taimikoita ja loput ainespuustoista aluetta. Pellot ovat luonnonhaitta- ja ympäristökorvauskelpoisia. 

Kohde myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset 9.12.2020 vuorokauden loppuun mennessä. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus Oikeutettu: 10-409-43-22 JOKIRANTA Rasitetut: 10-409-43-27 Mäenpää 2) Maantien suoja-alue (000-2013-K26112) Rekisteröintipvm: 21.3.2014 Arkistoviite: MMLm/6597/33/2008 Rasitettu: 10-409-43-27 Mäenpää 3) Maantien suoja-alue (000-2013-K26115) Rekisteröintipvm: 21.3.2014 Arkistoviite: MMLm/6597/33/2008 Rasitettu: 10-409-43-27 Mäenpää

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus Arkistoviite: MMLm/11628/44/2013 Oikeutetut: 10-409-43-22 JOKIRANTA Rasitettu: 10-409-43-27 Mäenpää

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 10-876-3-0 Yhteiset vesialueet ( 10-876-3-0,300-876-2-0, 989-876-9-1 )