Määräala peltoa hyvien tieyhteyksien varrella Montintien varressa.  Määrälalla tukikelpoista salaojitettua peltoa 3,15 ha ja loput alueesta n. 0,5 ha metsämaata ja pellonreunoja. Pellot koostuvat kahdesta erillisestä viljelylohkosta.

Myytävät peltolohkot ovat luonnonhaitta - ja ympäristökorvauskelpoisia. 

Kohde myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset 11.6.2020 vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2006-K43073) Housulammen metsätie Tieoikeus /1 Leveys: 14 m Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 10-401-52-4 SAARIMÄKI

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohteella kiinnityksiä. Myyjä sitoutuu kustannuksellaan kuolettamaan myytävää määräalaa rasittavat panttikirjan kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2006-K43073) Housulammen metsätie Tieoikeus /1 Leveys: 14 m Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 10-401-52-4 SAARIMÄKI

Osuus yhteisiin Ei ole