Maatila sijaitsee Eurajoen Lemlahdessa Kuivalahdentie varressa. Tila käsittää 6,75 hehtaaria peltoa ja 41,1 hehtaaria metsää. Metsät ovat taimikkovaltaiset ja pellot odottavat perusparannusta ja ne eivät ole salaojitetut. Hieno kohde maatilansa laajentamista suunnittelevalle. 

Luvian keskustasta vain vähän matkaa Kuivalahdelle päin on tienvarressa maatila, jossa on viljeltyä peltoa 6,75 hehtaaria ja metsää 41,1 hehtaaria. Pellot ovat viidessä viljelylohkossa. Viljellyt pellot odottavat perusparannusta ja niitä ei ole salaojitettu. Pelloilla on täydet tukioikeudet. Pellot on vuokrattuna viljelykäyttöön vuoden 2021 loppuun asti. Vuosivuokra on noin 1580,- euroa. Metsät ovat ovat taimikkovaltaiset. Taimikoissa on taimikonhoitotöiden tarvetta. Metsänviljelytöitä odottaa noin 3,0 hehtaaria. Hoitotöiden kustannukset on huomioitu tila-arviossa. Puuston määrä on noin 400 kiintokuutiota ja puuston arvo odotusarvoineen on noin 12.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 65.000,- euroa. Hieno kohde maatilansa laajentamista suunnittelevalle. 

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 27.10.2019 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Tila on sekä ranta-asemakaavan alueella että yleiskaava-alueella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilalla ei ole rantaa eikä rantarakentamisoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilaa rasittaa maantien suoja-alue ja naapuritilojen tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle on hyvät tieyhteydet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät tilan mukana ostajalle.