Myytävä kohde muodostuu kahdesta määräalasta, jotka ovat peltoa. Kaikki peltolohkot ovat avo-ojitettuja ja olleet viljalla. Kaikki lohkot ovat EU-tukien piirissä. Tilatukioidet sisältyvät kauppaan.

Määräala kiinteistöstä Kulmala, 75-407-3-30:

- Määräala muodostuu neljästä (4) peltolohkosta. Peltolohkojen yhteenlaskettu pinta-ala on maaseutuviranomaiselta saadun lohkokartan ja pinta-ala tietojen mukaan yhteensä n. 12,68 hehtaaria. Myytävään määräalaan sisältyy lisäksi myös viljelemättömiä joutoalueita (lähinnä ojanvarsia/suojavyöhykettä), sekä tietä. Määräalan kokonaispinta-ala on n. 13,0 ha. 

- Määräalan (pellon) keskellä oleva saareke, sekä sillä olevat rakennukset eivät kuulu kaupankohteeseen. Myöskään määräalan eteläkulmaan jäävä metsäalue ei kuulu kaupankohteeseen.

Määräala kiinteistöstä Kulmala, 75-407-17-0:

- Määräala on peltomaata ja se muodostuu yhdestä (1) peltolohkosta. Peltolohkon pinta-ala on maaseutuviranomaiselta saadun lohkokartan ja pinta-ala tietojen mukaan  n. 2,36 hehtaaria. Myytävään määräalaan sisältyy lisäksi myös viljelemättömiä joutoalueita (lähinnä ojanvarsia/suojavyöhykettä), sekä tietä. Määräalan kokonaispinta-ala on n. 2,5 ha. Määräalalla ei ole rakennuksia.

Kohde myydään yhtenä kokonaisuutena.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja: Vehkalahti - Suurmiehikkälä 110 kV. Leveys: 50 m. Katso tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriote. 20 KV:n sähkölinja kulkee määräalojen Kulmala 3:30 ja Kulmala 17:0 läpi.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupankohde myydään kaikista velkarasituksista vapaana.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Virallista, kiinteistörekisteriin merkittyä tieoikeutta ei ole. Rapakiventie jatkuu talouskeskuksen jälkeen peltotienä, pellon keskellä olevaan saarekkeeseen asti. Katso tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriotteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 75-407-876-1 Reitkallin kylän yhteinen vesialue (Kulmala 3:30 ja Kulmala 17:0) Yhteinen vesialue 75-876-7-0 Pampyölin jakokunnan vesialue II (Kulmala 17:0) Katso tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriotteet ja kartat.