Myytävä kohde muodostuu kahdesta määräalasta (palstasta), jotka ovat peltoa ja metsää. Kaikki peltolohkot ovat EU-tukien piirissä ja olleet nurmella.  Tilatukioikeudet sisältyvät kauppaan.

Määräala 1. kiinteistöstä Peltola, 75-429-6-7:

Määräala 1. on itsenäinen palsta ja sen pinta-ala on noin 19,7 hehtaaria. Määräalasta on maaseutuviranomaiselta saadun lohkokartan pinta-ala tietojen mukaan peltoa yhteensä noin 12,27 hehtaaria, ja se muodostuu kolmesta (3) peltolohkosta. Keskimmäinen lohkoista (Kutio) on salaojitettu, muut lohkot ovat avo-ojitettuja.  Kaikki peltolohkot ovat olleet nurmella (Kutio / 917-03257-39 lohkolla on pysyvän nurmen merkintä). Peltolohkot ovat vuokralla. Pellonvuokrasopimus päättyy 1.1.2022. Kaikki lohkot ovat tukikelpoisia (perus- ja viherryttämistuki, luonnonhaittakorvaus ja ympäristökorvaus). Tukioikeuksien hallinta on vuokralaisella vuokrasopimuksen loppuun. Määräalasta on metsämaata yhteensä noin 7,1 ha. Loput noin 0,33 ha pinta-alasta on joutomaata. Määräalla on lato/konehalli, jossa ei ole sähköjä.

Määräala 2. Kiinteistöstä Peltola, 75-429-6-7:

Määräala 2. on itsenäinen palsta ja sen pinta-ala on noin 4,4 hehtaaria. Määräala on kokonaan metsämaata. Palstalla on tehty hiljattain ensiharvennushakkuu ja puusto on hyvässä kasvukunnossa.

Kohde myydään yhtenä kokonaisuutena.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Ei kiinteistörekisteriin merkittyä virallista tieoikeutta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriote.