Tukikelpoista peltoa 27,69 ha ja hieman metsää hyvillä tieyhteyksillä. Pelloista 24,29 ha yhdessä palassa. Vuonna 2018 pelloista on ollut 6,56 ha heinällä/kesantona  ja ohraa on viljelty 21,13 hehtaarilla. Puustoa n. 580 m3, tuottoisat maapohjat. Ei rakennuksia.
Kiinteistöjä on neljä, joista kolme sijaitsee Raatisentien varrella ja yksi Hankamäentien varrella. Tarjouksen voi tehdä kaikista kiinteistöistä  yhdessä tai siten, että Hankamäentien varren Takamaa -kiinteistöstä erikseen ja Raatisentien varren kiinteistöt Raatinen, Hommala ja Kennäsaho yhdessä.
Kohde myydään ilman tarjousaikaa. Tee tarjous joko sivuston "tee tarjous" -linkin kautta  tai postitse: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/ Aura Heikura, Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kuuhankaveden ja Hankaveden alueen rantaosayleiskaava koskee Raatisentien varren kiinteistöjä, rannan ja tien väliltä. Kaava hyväksytty 17.12.2001. Raatinen kiinteistölle on merkitty kaavassa tien varteen yhden asuinrakennuksen/loma-asunnon rakennuspaikka ja rantaan erillinen saunarakennus. Muuten kaavan alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

saunarakennus

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita, kts. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistöt kartalla, Hommala-kiinteistöllä rasitteena Uusi-Raatinen kiinteistön talousveden ottaminen ja johtaminen

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöt myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Raatisentie, vuonna 2018 tiemaksu 404,16 e, Hankamäentie, vuonna 2018 tiemaksu 51,44 e

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kennäsaho ja Raatinen kiinteistöillä on osuuksia yhteisiin seuraavasti: yhteinen vesialue 77-403-876-2 Hankamäen osakaskunta, yhteinen vesialue 491-876-67-1 Kyyveden osakaskunta, yhteinen vesialue 593-876-30-1 Pyhäjärven osakaskunta