Hienolla paikalla sijaitseva 46,8 hehtaarin tilakokonaisuus, jolla Kynsiveden rantaa noin 3 km!

Hankasalmella Kynsiveden eteläosassa sijaitsevassa komeassa Salonniemessä (os. Kotisalontie 235, 41490 Niemisjärvi) sijaitsevaan kohteeseen kuuluu hyväkasvuista metsämaata noin 32,3 hehtaaria, viljeltyä vuokralla olevaa tukikelpoista peltoa 11,08 hehtaaria, seitsemän loma-asunnolle tarkoitettua rakentamatonta rantarakennuspaikka ja Kotisalon vanha maatilan pihapiiri rakennuksineen.

Kotisalon tilan pinta-ala on vielä kiinteistörekisterin mukaan 56,61 hehtaaria, mutta tila on jaettu perinnönjakosopimuksella viime vuoden puolella ja nyt myynnissä olevan kantatilan pinta-alaksi on jäämässä noin 46,8 hehtaaria. Pinta-ala tarkentuu myöhemmin, kun tilasta erotettava märääräala lohkotaan omaksi kiinteistöksi vireillä olevassa lohkomistoimituksessa.

Maatilalla on heikkokuntoinen vuonna 1953 valmistunut ja 1972 laajennettu kokonaisalaltaan noin 138 m2 puurakenteinen päärakennus tilavine talousrakennuksineen. Rakennuksiin ei ole voimassa olevaa sähköliittymää. Tilan rakennuksista, rakennuspaikoista ja pelloista on erillinen selostus ja arvio tämän myyntiesitteen liitteenä.

Metsämaan kasvupohjat kohteella ovat rehevät ja ravinteisuudeltaaan keskimäärin tuoretta kangasta. Kohteella on mäntyvaltaista puustoa arvion mukaan noin 6100 m3, josta tukkipuun osuus on noin 45 %.  Metsämaan pinta-alasta noin puolet on kasvatusmetsiä, jotka ovat suurimmalta osin harvennuksen tarpeessa olevia varttuneita keskimäärin 50-vuotiaita kasvatusmetsiä. Uudistuskypsän metsän osuus tilalla on noin 35 % pinta-alasta. Taimikoita pinta-alasta on vain 7 %, jotka ovat raivauksen tarpeessa olevia varttuneita kuusen taimikoita. Metsänhoidollisesti tilalla on heti hakattavaa puustoa noin 2000 m3 ja puuston laskennallinen kasvu on 6,2 m3/ha/v.

Tilalle on hyvä tieyhteys.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 29.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Huom! Esitettä päivitetty 14.6 tukikelpoisen pellon pinta-alan osalta v. 2021 tietoja vastaavaksi.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantaosayleiskaava (ks. kaavakartat ja merkintöjen selitykset/määräykset).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kohteelle on varattu yleiskaavaan seitsemän rantarakennuspaikka. Rakennusoikeus enintää 150 k-m2/rakennuspaikka (ks. kaavakartat ja merkintöjen selitykset/määräykset). Lisätietoja rakentamisesta antaa Hankasalmen kunnan tekninentoimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote. Huom. koko kiinteistö). Pellonvuokrasopimus 31.12.2021 asti (kaupantekovuoden vuokratulo kuuluu ostajalle).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttkirja kuoletetaan tai siirretään ostajalle rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu noin 250 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 77-414-876-1 Paanalan jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote. Huom. ko tila).

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta