Lähes 8 hehtaaria hyvää peltoa ja viitisen hehtaaria puustoista metsää.

Kahden tilan määräalat, yhteensä kolme palstaa lähellä toisiaan ja hyvien tieyhteyksien piirissä. Kuusi peltolohkoa, yhteisala Ruokaviraston lohkorekisterin mukaan 7,82 hehtaaria. Pelloilla on tukioikeudet, jotka siirtyvät uudelle omistajalle. Pellot ovat olleet vuokraviljelyssä vuosittaisella sopimuksella eli ovat saatavissa uuden omistajan käyttöön heti viljelykaudelle 2021.

Kaikilla palstoilla myös hieman hyväpuustoista metsää, joissa on runsaasti hakkuumahdollisuuksia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Katso kaavakartta. MU- ja VL-aluetta, hieman myös sairaala-aluetta. MU-1 Maa- ja metsätalousvaltainen alue, ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja. Alue on kulttuurihistoriallisesti arvokasta Kokemäenjoen rantamaisemaa ja siellä tapahtuva rakentaminen ja muu maankäyttö tulee toteuttaa niin, että alueen ympäristön kannalta mer- kittävä luonne säilyy. MU-3 Maa- ja metsätalousvaltainen alue, ulkoilun ohjaamistarvetta VL Lähivirkistysalue

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräalat myydään vapaana kiinnityksistä.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 79-405-878-1 Hiekkapaikka Uotilan metsässä 2) Yhteinen maa-alue 79-405-878-2 Hiekkapaikka Tupin metsässä 3) Yhteinen maa-alue 79-419-878-1 Hiekkapaikka Heiskalan metsäpalstassa 4) Yhteinen maa-alue 79-423-878-1 KALASTUSPAIKKA 5) Yhteinen maa-alue 79-427-878-2 HIEKKAPAIKKA 6) Yhteinen maa-alue 79-432-878-2 Mylly- ja kalastuspaikka 7) Yhteinen maa-alue 79-439-878-1 Hiekkapaikka Porolan tien varrella 8) Yhteinen maa-alue 79-439-878-2 PORRASVALKAMA