Määräala sijaitsee Huittisten Kaharilan kylässä Korkeakoskentien varressa. Määräala on taimikkovaltainen. Kohteeseen sisältyy viljeltyä peltoa noin 2,4 hehtaaria. Pellolla on tukioikeudet. Kohde sopii mainiosti metsäharrastukseen ja metsästykseen.

Taimikkovaltainen määräala metsää ja peltoa sijaitsee Huittisten Kaharilan kylässä Korkeakoskentien varressa. Kohteeseen sisältyy viljeltyä tukioikeutettua peltoa noin 2,4 hehtaaria. Pellon tukioikeuksien omistus- ja hallintaoikeudet ovat pellonvuokraajalla, joka on sitoutunut siirtämään ne ostajalle tai ostajan määräämälle aktiiviviljelijälle. Määräalan puuston arvo odotusarvoineen on noin 18.000,- euroa ja taimikoiden arvo on noin 31.000,- euroa. Osassa taimikoita on taimikonhoidon tarvetta. Kohde sopii mainiosti metsäharrastukseen ja metsästykseen.

Määräala myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 11. huhtikuuta 2021 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapuritilan tieoikeus rasittaa tilaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole