Kohteella on peltoa joka on osittain tukikelpoista. Lisäksi on vanhaa metsittynyttä peltoa ja metsäsaarekkeita peltojen ympärillä, jotka ovat arvioitu metsämaana. Kohde koostuu määräalasta Hannu 2:28, määräalasta Lähteenoja 2:27 ja kiinteistöstä Lahjamäki 2:38. Kohde sijaitsee Ahvenlammentien itäpuolella ja rajoittuu länsiosasta Ahvenlammintiehen.

Kohteella on peltoa kolme aktiivista peruslohkoa. Liitteenä lohkokartat, joissa on lohkojen viranomaistiedot. Sinisellä on lohkojen rajat ja punaisella on kiinteistörajat. Lähteenoja ja Aittavainio ovat korvauskelpoisia peruslohkoja (yhteensä 5,01 ha), jotka ovat myös ympäristö- ja luomusitoumuksella. Noukkavainio-peruslohko (1,94 ha) on korvauskelvoton, mutta jos on tukioikeuksia tuollekin alalle tai ostajalle myönnetään ne kansallisesta varannosta, niin tuo lohko on perus-ja viherryttämistuessa tukikelpoinen. Tukioikeuksia on yhteensä 4,44 ha. Pellot ovat vuokralla vuoden 2021 loppuun saakka. Vuokraaja on osittain salaojittanut peltoja omatoimisesti, mutta virallista suunnitelmaa/toteutusta ei ole salaojituksen suhteen. 

Metsäarvion mukaan kohteella on puustoa 1133 m3 . Puusto koostuu pääosin vanhojen metsittyneiden peltojen hieskoivuista. Vanhoissa pelloissa puustoa kasvaa lähinnä ojanreunoissa ja ne olisikin kannattavinta joko raivata uudestaan pelloksi tai metsittää. Nykyisellään ne ovat vajaatuottoisia.

 

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 2.6. mennessä.

Ps. Mahdollisuus tehdä tarjous myös isommasta kokonaisuudesta. Ahvenlammintien länsipuolella on erikseen myynnissä metsätilat Hannu 2:28 ja Lähteenoja 2:27. Tällä kohteella on metsää noin 31,5 ha.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet kiinteistörekisteriotteiden mukaisesti.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On