Kahdesta kiinteistöstä koostuva kohde Jalasjärven Konttiperältä Itärannantien varresta.

Kivimäki 164-401-5-61 niminen kiinteistö on kiinteistörekisteriotteen mukaan 8,99 hehtaarin kokoinen. Pinta-alasta metsää 5,4 hehtaaria, josta aukkoa 0,4 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää 0,8 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 2,8 hehtaaria ja uudistuskypsää metsää 1,4 hehtaaria. Tukikelpoista peltoa Kivimäki kiinteistöllä on 3,59 hehtaaria.

Latvala 164-401-5-131 niminen kiinteistö on kiinteistörekisteriotteen mukaan 3,78 hehtaarin kokoinen. Pinta-alasta metsää 2,4 hehtaaria, josta 0,1 aukkoa, 0,5 taimikkoa, 0,2 nuorta kasvatusmetsää, 0,3 varttunutta kasvatusmetsää, 1,2 uudistuskypsää metsää ja 0,1 hehtaaria vajaatuottoista alaa. Tukikelpoista peltoa kiinteistöllä on 1,29 hehtaaria.

 

 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Konttiperäntie, Puutavaran varastointi Konttiperäntie, Tierasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pohjaislammen vesijättö 164-401-878-3 Hirvijärven vesijättö 164-401-878-13 Yhteinen vesialue 164-876-1-0