Noin 3 hehtaarin määräala Jalasjärven Jokipiissä sijaitsevasta Rajamäki nimisestä kiinteistöstä. Määräala koostuu 1,5 hehtaarista metsämaasta, joka on vanhaa peltoa sekä noin 1,5 hehtaarista peltoa. Pellot on vuokrattu vuoden 2020 loppuun saakka. Pelloissa on perustukioikeudet 1,42 hehtaarille. Metsänosassa on kuitupuu valtaista puustoa noin 200 m3. Palsta kuuluu osayleiskaava-alueeseen, jossa käyttötarkoitus maa- ja metsätalous. Kaavassa palstan kuviolle 9.1 on merkitty liito-oravan elinympäristö, joka tulee huomioida palstaa käsiteltäessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Palsta kuuluu osayleiskaava-alueeseen, jossa käyttötarkoitus maa- ja metsätalous. Kaavassa palstan kuviolle 9.1 on merkitty liito-oravan elinympäristö, joka tulee huomioida palstaa käsiteltäessä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole