Myydään tarjousten perusteella peltomääräala Juupaojella Lylyssä. Tarjoukset 8.12.2021 puoleen yöhön mennessä sähköisesti.
Määräalan kokonaispinta-ala on noin 4,96 ha. Määräala muodostuu kahdesta lähekkäin sijaitsevasta palstasta joista isompi on pinta-alaltaan n. 3,11 ha ja pienempi n. 1,85 ha. (ks. liitekartat)
Määräalalla on kolme Ruokaviraston peltolohkoa, joista isoin on määräalan isoimmalla lohkolla (1770073578), lohkon digitoitu ala 2,96 ha.
Pienemmän palstan pienempi lohko (1770073073) on digitoidulta alaltaan 0,52 ha. Pienemmän palstan isompi peltolohko (1770073174) on pinta-alaltaan kartalta mitattuna n. 1,11 ha ja sen digitoitu ala on 1,34 ha. 0,23 hehtaarin ero johtuu siitä että pellosta on osa naapurikiinteistön ja tie-/rata-alueen puolella.
Tukioikeuksia myydään peltojen mukana irtaimena kuitenkin 4,82 hehtaaria.
Peltojen hallinta on vuokrattu vuoden 2021 loppuun läheiselle viljelijälle.
Isommalle peltolohkolle muodostetaan tieoikeus sille johtavaa tieuraa myöden kantakiinteistön maalle.
 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Määräalan alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei rajaudu rantaan

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräalaa rasittaa junanradan suoja-alue

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Koivukujantietä ja metsätietä. Tiemaksua metsän osalta ei erikseen selvitetty, arvio noin 40€/vuosi.

Osuus yhteisiin Ei ole