Kahdesta eri kiinteistöstä koostuva kokonaisuus Nevajärven rannalla Pohjois-Juvalla. Vanha maatilakeskus peltojen keskellä, Nevajärven rantaan voi myös rakentaa (kaavassa matkailupalveluiden alue).

Nevajärvi on suurehko sisäjärvi, pinta-ala n. 560 ha.

Huom! Ei erillistä tarjousaikaa, myyjä käsittelee saadut tarjoukset nopealla aikataululla.

Lahtela 6:36 -kiinteistön pinta-ala on 8,205 ha. Kiinteistöön kuuluu peltomaata joissa peruslohkojen pinta-ala yhteensä 5,26 ha. Peltoja viljelty viimeksi v. 2018. Peruslohkot ovat maaseutuviranomaisen mukaan määrätysti tukikelpoisia tukiin oikeuttaville viljelijöille.

Kultaranta 6:35 -kiinteistön pinta-ala on 0,2000 ha ja se sijoittuu Nevajärven rantaan Lahtela -kiinteistön "sisälle".

Lahtela -kiinteistöllä sijaitsee vanhat maatilarakennukset; pientalo, aittarakennus, navetta sekä varasto. Sähköliittymä on voimassa ja asuinrakennuksessa on pidetty pientä peruslämpöä yllä talvisin. Rakennukset ovat heikkokuntoisia ja arvoltaan vähäisiä..

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Juvan kunnan laatima ns. Nevajärven yleiskaava. Kaavamerkintä AM, katso liitteenä olevat kaavamääräykset.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavan perusteella Nevajärven rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasite Lahtelassa Kultaranta -kiinteistölle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Lh- ja kiinnitysrekisterin perusteella ei ole.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Myyntikohde rajautuu Nevainsivuntiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuus TAnnilan osakaskunnan vesialueeseen.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta