Pientila hyvällä sijainnilla Sahalahden keskustan välittömässä läheisyydessä. Tilalla on päärakennus, navetta ja pihasauna, jotka kaikki kaipaavat remonttia. Päärakennuksen kerrosala on 63 m2 ja lisäksi yläkerrassa on vielä avointa tilaa, josta voisi rakentaa lisää asuintilaa. Navettarakennus on 110 m2 ja pihasauna 12 m2. Peltoa on noin 0,5 ha ja tukkipuuasennossa olevaa metsää noin 2,5 ha. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila rajoittuu yleiseen tiehen ja tilalla on oma liittymä

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 211-472-878-1 YHT.MAA-ALUEET Yhteinen vesialue 211-876-4-4- Sahalahden osakaskunta Yhteinen maa-alue 211-878-2-1 YHT.LIKOPAIKKA Yhteinen maa-alue 211-878-3-4- VESIJÄTÖT JA RANTARUOHIKOT

Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta