Karviassa kaksi kiinteistöä, joissa peltoa ja metsää. 

Peltojen digitoitu pinta-ala on 6,74  hehtaaria. Peltojen ja tukioikeuksien hallintaoikeus siirtyy ostajalle 1.1.2021. Ostaja saa pellon vuokratulot vuodelta 2020 (pellon vuokra 1190 euroa). 

Väitalo kiinteistö kuuluu Kantin Tuulipuisto ky:n vaikutusalueeseen ja vuokra maksetaan vuokravuotta seuraavan vuoden keväällä. Ostaja saa vuoden 2020 vuokran, joka maksetaan keväällä 2021. (vuoden 2019 vuokra on ollut 317,98)

Metsää on 8,9 hehtaaria, jossa puuta vähän yli 1000 kuutiota. Metsästä on uudistuskypsää heti hakattavaa 2,2 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 4,9 hehtaaria ja joutomaata 1,8 hehtaaria. 

Palstaoista voi tehdä tarjouksen kaikista yhdessä tai erikseen. Tarjoukset välittäjälle viimeistään 31.5.2020

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On