Kauhajoella Harjankylässä sijaitsevat peltokiinteistöt Alalaturi 232-402-4-353 ja Luhtala 232-402-4-343. Kiinteistöjen kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on yhteensä 13,09 hehtaaria. Myytäviin tiloihin kuuluu tilatukioikeudet 12,95 hehtaarille. Pellot ovat korvauskelpoisia. Pellot rajoittuvat Kurikantiehen, joten kulkuyhteydet ovat kunnossa. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu valtion tiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialue 232-402-876-1 Maa-alue 232-402-878-6 Vesialue 232-876-1-0