Neljästä eri tilasta ja lohkosta muodostuva peltokokonaisuus Muurahaisissa. Peltojen tukioikeudellinen pinta-ala on 11,73 ha. Peltojen reunoilla on metsää n 3,2 ha.

Pelloilla on tukioikeudet. Pellot ovat avo-ojissa. Välineva ja Keskineva ovat itsenäisiä tiloja, Toivola ja Kotimäki ovat määräaloja. Rakennukset ja niiden ympäristö jää myyjille. Pellot ja niihin liittyvät metsät väritetty karttaan tumman vihreällä. Metsistä oma arvio. Tilaan Keskineva 16:61 tulee rasitteeksi tieoikeus pellon takana olevaan metsään. Keskineva ja Välineva pelloilla vanhat ladot. Metsä on pääosin Paholuomaan rajoittuvaa lehtipuuvaltaista rinnemaata.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On