Kokemäen Ylistarossa olevasta määräalasta on salaojitettua peltoa 5,2 hehtaaria, metsää 0,4 hehtaaria ja joutomaata 0,2 hehtaaria. Peltojen tukioikeuspinta-ala on noin 5,35 hehtaaria ja ne ovat kolmessa viljelylohkossa. Kohde sijaitsee valtatien numero 2 (Pori-Helsinki) ja Elätteentien välissä. Hieno peltokohde hyvällä sijainnilla!

Peltokohde sijaitsee Kokemäen Ylistarossa. Määräalasta on salaojitettua peltoa 5,2 hehtaaria, metsää 0,4 hehtaaria ja joutomaata 0,2 hehtaaria. Pellot ovat vuokrattuna viljelykäyttöön, vuokrasopimus päättyy kuluvan vuoden lopussa, jolloin tukioikeuksien hallintaoikeus palautuu pellon omistajalle. Kohde myydään tukioikeuksineen, tukioikeuspinta-ala on noin 5,35 hehtaaria. Pelto sijaitsee laajan peltoaukean laidassa. Tiet jakavat pellon kolmeen viljelylohkoon. Kohde sijaitsee Elätteentien ja valtatien numero kaksi välissä, kulku pelloille on Elätteentien kautta.Määräalaa rasittaa talouskeskuksen tieoikeus. Hieno peltokohde hyvällä sijainnilla!

Määräala myydään tarjousten perusteella, hintapyyntö 75.000,- euroa. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 15.8.2021 klo 18.00 mennessä.

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Määräalaa rasittaa talouskeskuksen tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kohteelle kuljetaan valtatieltä numero kaksi Elätteentietä pitkin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät ostajalle määräalan pinta-alan suhteessa emätilan pinta-alaan.