Kälviällä 11,1 ha peltomaata hyvällä paikalla, Kajaanitien läheisyydessä.

PIHLAJAPELTO 45:1 -niminen peltotila Kälviän Marinkaisnevalla. Kohde sijaitsee lähellä Kajaanitietä, Vuolteentien varressa.
EU-tukikelpoista peltoa 11,10 ha ja lisäksi metsämaata 1,4 ha. Peltoalasta 7,64 ha lohko avo-ojitettua ja 3,46 ha lohko salaojitettua. Vesitalous kunnossa, valtaojan perkaus on juuri tehty. 
Metsäalueella on päätehakkuuikäistä kuusitukkipuustoa ja hieman harvennushakkuuikäistä mäntymetsää (yhteensä noin 130 m3).
Alue on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhoituksella ja tien varressa opastekyltti.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole