Uudistuskypsää ja varttunutta kasvatusmetsää sekä peltoja yhdessä tai erikseen

Runsaspuustoiset metsät, joista 2/3 on päätehakkuuikäistä metsää, loput varttunutta kasvatusmetsää. Pääpuulaji kuusi. Kasvupohja lehtomaista ja tuoretta kangasta. Vanhimman puuston ikä  n. 94 vuotta, nuorimmat n. 30 vuotiaita. Harvinainen kehitysluokkarakenne!
Kuvioilla 3 ja 20, yhteensä 3,3 hehtaarilla boorilannoituksen tarve.

Puuta n. 260 m3/ha, tukkeja puustosta n. 55 %. Hehtaarihinta hintapyynnöllä laskettuna n. 11 000 €, kuutiolle hintaa tulee n. 42,6 €. Huom. Peltolan tilan puusto ei sisälly laskelmiin, mutta sisältyy hintaan. Peltolan 1,58 hehtaarin tila on Kortteisrannan tilan eteläpuolella. 

Peltoa n. 12,1 ha, josta 11,54 ha on vuokrattu vuokrasopimuksella 15.4.2024 saakka ehdolla, että vuokrasopimus saadaan puolin ja toisin sanoa irti 31.12. mennessä. Pellot rinteessä, avo-ojissa. Tukioikeudet ovat vuokralaisen omaisuutta. 

Kortteisrannan tilalla on vanha asuinrakennus ja navetta. Ne myydään purkukuntoisina. Sähköliittymä siirtyy kaupassa. Lyhyt kuvaus rakennuksista esitteen lopussa. 

Voit tehdä tarjouksen koko tilasta tai metsistä ja pelloista erikseen. Erikseen myytäessä rakennukset sisältyvät peltokauppaan ellei muuta sovita. Jos tilat päätyvät kahdelle eri ostajalle, metsäpalstojen ostaja saa tieoikeuden takimmaiselle palstalle peltojen kautta erikseen sovittavasta paikasta. 

Kortteisrannan pinta-ala kiinteistörekisterin mukaan on 49,15 ha, arviossa pinta-alaksi on saatu 48,9 ha. Ero voi johtua tilan mittavirheestä lohkomisen aikana, karttavääristymästä tms. 

Tarjoukset 9.6. klo 15 mennessä.
Kuvia tulossa viimeistään 20.5. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

poikkeamisluvalla

Rasitteet ja rajoitukset On
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kortteisenmäentie kummallakin tilalla.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Sänkimäen osakaskunta 297-508-876-2 kummallakin tilalla.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta