2,7 hehtaarin suuruinen tila keskeisellä Luukkaalla.  

2,7 hehtaarin suuruinen tila Pienluukkaantien varrella.
Tilasta on peltoa 2,12 hehtaaria. Pelto on vuokrattu suullisella sopimuksella. Vuokra maksetaan kaupantekovuodelta ostajalleTukioikeudet on vuokralaisella.

Kannattaa käydä tutustumassa maisemiin paikanpäällä!

Kohde myydään ilman tarjousaikaa. Saapuneet tarjoukset välitetään myyjälle.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (405-Y48). Yleiskaava (405-Y48). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 13.11.2017.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Viemärijohto. Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä (rasitustodistus 23.7.2020).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu osittain

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 405-447-876-1 Tilojen 1:1 ja 1:3 vesialue. 2) Yhteinen vesialue 405-876-15-0 Mustolan osakaskunta. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liitteet)