Maatila Multian Vehkoossa.

Multia Vehkoo n. 33,8 ha. Puusto n. 1280 m3. Kaksi tilaa. Kohteella on uudistuskypsää metsää n. 2,7 ha, varttunutta kasvatusmetsää n. 5,9 ha, nuorta kasvatusmetsää n. 1,2 ha ja taimikoita n. 13,3 ha. Taimikoissa on raivaustarvettaViljeltyä vuokrattua peltoa 8,88 ha. Pellon vuokrasopimus päättyy 1.4.2026. Pelto on korvauskelpoista ja siirrettäviä tukioikeuksia ei ole.

Tilalla on verotustietojen mukaan 119 m2 (kokonaisala) v. 1961 valmistunut puurakenteinen päärakennus, johon on rakennettu ns. lisäsiipi v. 1996. Talon keskuslämmitysjärjestelmä ei ole käyttökunnossa. Talo on vuokrattuna toistaiseksi jatkuvalla vuokrasopimuksella.  Sähköliittymä on. Lisäksi kiinteistöllä on riihi, vanha navettarakennus, aitta- / varastorakennus ja muita tilapäiseen käyttöön rakennettuja rakennelmia. Tilan vanha hirsinen päärakennus ei kuulu kauppaan. Ko rakennus on sovittu purettavaksi 31.10.2022 mennessä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 21.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteesta ilmenevä yleiskaavamerkintä ei kohdistu kaupan kohteeseen. Maakuntakaavassa kaavamerkintä (tv) kohteen sijaintialueella. Tuulivoimaan soveltuva alue (tv).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Palomäki 495-407-2-27 on veden ottamisoikeus ja veden johtamisoikeus kiinteistöllä Uus-Palomäki 495-407-2-17 sijaitsevasta lähteestä. Lisäksi kaupan kohteella on yhteinen vesipumppu kiinteistön Palomäki 495-407-2-27 kanssa. Em. rasitteista ei ole merkintää kiinteistörekisteriotteessa. Tierasitteet. ks. kiinteistörekisteriotteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vehkoo-Karhila yksityistiellä. Tieyksikkömaksu n. 100 e, v.2021

Osuus yhteisiin Ei ole
Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta