Vierekkäät kiinteistöt Solf ängsvägenin varrella Rimaalassa myydään. 

Tarjoukset ainoastaan molemmista kiinteistöistä yhteensä!

Kiinteistöllä Åäng 9:79 on 1,6711 ha. Noin 1,3 ha tukioikeutettua peltomaata ja noin 0,4 ha metsämaata. Metsänarvio 2.083 euroa. Anna tarjous peltomaasta.

Kiinteistöllä Nyberg 9:23 on 1,2967 ha tukioikeutettua peltomaata. Anna tarjous peltomaasta.

Tarjoukset ainoastaan molemmista kiinteistöistä yhteensä. Kiinteistöt ovat tukioikeutettuna. Tukioikeudet kuuluvat kauppaan. Tarjouksesi ei saa sisältää alv-osuutta. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteista.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kuuluu kauppaan.