Kohde koostuu määräalasta Mäkelä 115:1 ja määräalasta Hirviluoma 18:5. Kohteella on peltoa yhteensä  9,47 ha ja metsää noin 2 ha.

Määräalan Mäkelä pinta-ala on noin 4,2 ha. Tilalla on tukikelpoista peltoa 3,52 ha joka koostuu kahdesta peruslohkosta. Pelto on yhdessä palstassa ja avo-ojissa. Pellon reuna-alueilla on metsää noin 0,7 ha. Metsä on uudistuskypsää puustoa ja arvioitu puumäärä noin 200 m3.

Määräala Hirviluoma koostuu viidestä palstasta ja sen pinta-ala on noin 7,3 ha. Tilalla on tukikelpoista peltoa 5,95 ha, joka koostuu kuudesta peruslohkosta. Pellot ovat salaojitettuja ja hyvässä kasvukunnossa. Loppuosa määräalasta on metsää. Metsä on pääosin taimikkoa, hakkuukypsää puustoa on arviolta 60 m3.

Koko peltoala on ollut omistajan omassa viljelyssä. Peltolohkot ovat korvauskelpoisia ja luomusitoumuksella. Tilatukioideudet siirtyvät kaupassa ostajalle.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 28.10. mennessä.

Ps. Mahdollisuus tehdä tarjous myös kokonaisuudesta johon kuuluu määräala Mäkelä 115:1 ja tila Hirviluoma 18:5 kokonaisuudessaan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet sekä määräalalla Mäkelä talousveden ottaminen ja johtaminen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia yhteisiin alueisiin.