Rantasalmella, Kolkontaipaleen kylässä, Koivukankaantiehen rajoittuva pelto-metsä kiinteistö.  Kannattaa tutustua, kohde myydään tarjousten perusteella. 

Koivukankaan tiehen rajoittuva yhtenäinen palsta. Hyvälaatuista kivennäismaan ja turvepohjaista peltoa n. 7,0 ha, mahdollisuus myös lisäpellon raivaamiseen (mm. peltoalueeseen rajoittuva hakkuualue). Metsämaan pinta-ala laaditun metsäarvion perusteella 13,0 ha. Palsta rajautuu Kolkonjokeen.

Tarjoukset tästä kohteesta viimeistään 31.1.2020. Myyjä ratkaisee kaupan tarjousajan jälkeen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja, tierasitteita. Jokirannassa ulkopuolisen jalassauna.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohteen kiinnitykset ja pantit puretaan kaupan yhteydessä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Koivukankaan yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kolkonjärven osakaskunta.