Nyt tarjolla 32,2 ha:n tilakokonaisuus, jossa metsää 22,4 ha ja ojittamatonta peltoa 8,76 ha.

Myynnissä 32,177 hehtaarin tila Salossa, Kokkilantien/Naapalantien varressa.  Tilalla 22,4 ha erittäin runsaspuustoista metsää sekä ojittamatonta peltoa kolmessa peruslohkossa yhteensä 8,76 ha. Metsäpinta-alasta neljännes on uudistuskypsää metsää ja loppu alue kasvatusmetsiä. Suuret hakkuumahdollisuudet, joiden myötä otollinen kohde hyödyntää kaupassa syntyvää metsävähennysoikeutta.  Vuoden 2021 loppuun asti vuokratut pellot ovat maaseutuasiamieheltä saadun tiedon mukaan korvauskelpoisia sekä ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon sitoumuslohkoja ja vapaita hukkakaurasta. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa. Kohteen rajoja on merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti (30.4.2021). 

Hintapyyntö 276 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia tiistaihin 25.5.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Osin suunnittelutarvealuetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Pellot vuokrattu 31.12.2021 asti. Tierasitteet, talousveden otto- ja johtamisrasitteet. Metsäalueilla useita lähteitä. Purkukuntoinen lato. Romahtaneen rakennuksen jäänteet. Metalliromua sekä muuta jätettä vähäinen määrä. Metsästysvuokrasopimukset. Peltojen tukioikeudet ovat vuokralaisen omistuksessa ja hallinnassa, joten tukioikeuksia ei myydä tämä tämän kaupan yhteydessä. Tutustu metsäarvioon sekä kiinteistörekisteriotteeseen. Kohteen rajauksen yhteydessä todettu 30.4.2021, että yhden naapurin rakennelmia on osin tilan Vaihto-Halikko puolella.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Naapalantie sekä tilan alueella kulkeva tie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 734-473-876-3 Lempilänjoki ja Purilanjoki (kiinteistörekisteriote).