Määräala peltoa sijaitse Sastamalan Kiikassa Raukonjuuressa muodostuen kahdesta palstasta. Määräalan pinta-ala on noin 8,8 hehtaaria, josta peltoa on yhteensä noin 7,4 hehtaaria. Pellot ovat viljeltyjä ja niillä on tukioikeudet. Kohteella on neljä viljelylohkoa. Osa pelloista on salaojitettu. Pellot ovat vuokrattuna viljelykäyttöön vuoden 2021 loppuun saakka.  Peltokokonaisuus sijaitsee päällystetyn tien varressa.

Viljellyt pellot sijaitsevat Sastamalan Kiikassa Raukonjuuressa. Kaupan kohde koostuu määräalan kahdesta palstasta. Peltoa on yhteensä noin 7,4 hehtaaria. Kohteella on neljä viljelylohkoa. Osa pelloista on salaojitettu ja niillä on tukioikeudet. Pellot ovat vuokrattuna viljelykäyttöön vuoden 2021 loppuun saakka. Nevontien varressa olevan toisen lohkon poikki virtaa Luojoki. Peltokokonaisuus sijaitsee päällystetyn tien varressa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 21.3.2021 klo 18.00 mennessä.

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohde sijaitsee Nevontien varressa.

Osuus yhteisiin Ei ole