Neljä peltopalstaa sijaitsevat Sastamalan Kiikassa Kilpijoen kylässä. Palstat muodostavat yhden määräalan. Pääosa määräalasta on viljeltyä peltoa, jolla on tukioikeudet. Pellot sijaitsevat Kokemäenjoen rannassa peltoaukean keskellä. Pelloilla on vanha salaojitus.  

Neljä peltopalstaa sijaitsevat Sastamalan Kiikassa Kilpijoen kylässä. Palstat muodostavat yhden määräalan. Pellot ovat viljeltyjä ja niillä on tukioikeudet. Peltojen pinta-ala on noin 21,1 hehtaaria ja tukioikeuksien määrä on noin 21,4 hehtaaria. Kaupan kohteeseen kuuluu neljä viljelylohkoa, joilla on vanha salaojitus. Määräalaan kuuluu metsää noin 2,5 hehtaaria. Metsä on pääosin taimikkoa ja nuorta metsää.  Kaupan kohde on vuokrattuna viljelykäyttöön 30.4.2022 asti. Kaikki peltolohkot rajoittuvat metsään. Kaupan kohteelle on hyvät tieyhteydet. Määräalaan tilasta Suutari 4:35 kuuluu Kokemäenjoen rantaa noin 1300 metriä. Kaupan kohteella ei ole rantarakentamisoikeutta. Kaupan kohdetta rasittaa metsästysvuokrasopimus, joka on voimassa 8.4.2036 asti. Kilpijoen rantaan joen molemmille puolille, pellon ja joutomaan rajalle, tulee kapea, 2 metriä, kulkuoikeus emätilalle jääville ranta-alueille.

Määräala myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 28.11.2021 klo 18.00 mennessä.

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Myyntiesitettä on täydennetty 25.11.2021!

 

Kaava Ranta-asemakaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräalala ei ole rantarakentamisoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapuritilan tieoikeus rantaan rasittaa määräalaa. Kaupan kohdetta rasittaa myös metsästysvuokrasopimus, joka on voimassa 8.4. 2036 asti. Pellot ovat vuokrattuna viljelykäyttöön 30.4.2022 asti. Kilpijoen rantaan joen molemmille puolille, pellon ja joutomaan rajalle, tulee kapea, 2 metriä, kulkuoikeus emätilalle jääville ranta-alueille.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät määräalan pinta-alan suhteessa emätilan pinta-alaan ostajalle.