Kolme peltopalstaa sijaitsevat Sastamalan Kiikassa Kilpijoen kylässä. Palstat muodostavat kaksi määräalaa. Pellot ovat viljeltyjä ja niillä on tukioikeudet. Kaikki peltolohkot rajoittuvat metsään. Pellot soveltuvat mainiosti myös riistapelloiksi, koska kaksi palstaa rajoittuu luonnonsuojelualueeseen.

Kolme peltopalstaa sijaitsevat Sastamalan Kiikassa Kilpijoen kylässä. Palstat muodostavat kaksi määräalaa. Pellot ovat viljeltyjä ja niillä on tukioikeudet. Tukioikeuksien määrä on 7,41 hehtaaria. Kaupan kohteeseen kuuluu neljä viljelylohkoa. Määräaloihin kuuluu jouto- ja metsämaata lisäksi noin 1,2 hehtaaria. Kaupan kohde on vuokrattuna viljelykäyttöön 30.4.2022 asti. Kaikki peltolohkot rajoittuvat metsään. Pellot soveltuvat mainiosti myös riistapelloiksi, koska kaksi palstaa rajoittuu luonnonsuojelualueeseen. Määräalaan tilasta Suutari 4:35 kuuluu Kokemäenjoen rantaa noin 110 metriä. Kaupan kohteella ei ole rantarakentamisoikeutta.  Kaupan kohdetta rasittaa metsästysvuokrasopimus, joka on voimassa 8.4.2036 asti.

Määräalat myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 31.10.2021 klo 18.00 mennessä.

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Kaava Ranta-asemakaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräaloilla ei ole rantarakentamisoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapuritilojen tieoikeudet rasittavat tilaa. Kaupan kohdetta rasittaa metsästysvuokrasopimus, joka on voimassa 8.4. 2036 asti. Pellot ovat vuokrattuna viljelykäyttöön 30.4.2022 asti.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät määräalan pinta-alan suhteessa emätilan pinta-alaan ostajalle.