Loistavalla sijainnilla metsää ja peltoa sisältävä määräala Sauvossa, Sauvon-Kemiöntien varrella.

Myydään määräalana (noin 39 ha) maatilakokonaisuus, joka koostuu noin 21,4 hehtaarin alasta hyväpuustoista metsää ja 16,7 hehtaarin tukikelpoisesta pellosta. Loppu pinta-ala tie- ja joutomaata. Määräalalla ei ole rakennuksia. Hyvät tieyhteydet: Oma metsätie, josta pääsee myös isolle peltolohkolle sekä useampi liittymä Sauvon-Kemiöntielle. Pellot pääosin savipohjaisia, salaojitettuja maita. Tukioikeudet peltolohkojen osalta siirretään kaupan yhteydessä uudelle omistajalle tai hänen määrittelemälleen taholle. Peltojen nykyinen vuokra-aika on päättynyt 2020.

Nyt on mahdollisuus hankkia loistava kokonaisuus, jollaisia ei ole joka päivä tarjolla!

Kohde voidaan myydä myös osina, mutta ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena. Arvioitu metsätalousarvo 119.505,00€ ja pellot 16,7 ha hintanäkemys yhteensä 185.900,00€.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Pieni osa myytävän määräalan pellosta (tilan kaakkoiskulma) rantaosayleiskaavan maatalousaluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Nykyisen omistajan mehiläispesät jäävät määräalan sisälle. Lisäksi ison tien toiselta puolelta tulevat salaojien ja likavesiviemärin purkuputket jäävät määräalan sisälle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila rajoituu Sauvo-Kemiöntiehen, jolle useampi peltoliittymä sekä oma metsätieliittymä. Oma metsätie.

Osuus yhteisiin Ei ole