Noin 6,7 hehtaarin määräala Hartaanselällä josta tukikelpoista peltoa noin 3,7 ha ja metsämaata noin 3,0 hehtaaria. Määräalalle jätetään noin 8 metriä leveä kulkuväylä Hartaanseläntieltä. Noin 1,5 ha ala maantienvarressa rakennuksineen jää kantatilana myyjälle.

Määräalaan kohdistuvat tilatukioikeudet siirtyvät kaupassa ostajalle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole