Pitkän mallinen tila, jossa on peltoa ja metsää. Metsämaata on 38,7 hehtaaria ja lisäksi on kitu- ja joutomaita 9,1 hehtaaria. Metsämaan suot on ojitettu noin 10 vuotta sitten. Kokonaispuun määrä on noin 2950 m3, jotka ovat pääsääntöisesti nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Tukkia on arvioitu olevan noin 670 m3. Viionkankaanmetsätie on perusparannettu vähän aikaa sitten ja hanke on päättynyt.

Tilaan kuuluu myös noin 11 ha viljeltyjä peltoalueita. Pellot ovat kahdessa lohkossa. Pellot on vuokrattu 29.3.2024 saakka.  Pellonvuokra on noin 3000 euroa/ vuosi.  Kaikki lohkot ovat korvauskelpoisia ympäristökorvauksessa, luonnonhaittakorvauksessa ja kansallisissa tuissa. Lohkot ovat myös ympäristökorvauksen sitoumuslohkoja. Kaupassa siirtyvät tukialueen määrän ala on 13,83 ha.

Tarjouksia voi tehdä pelloista ja metsistä erikseen. Määräalakaupoissa lohkomismaksun tulee ostajalle. 

Viereinen määräala Onnela 12:6 on samalta myyjältä kuin Haapaniemi tila.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kuviot 67,70 ja 71 FSC -alueita

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnitysrasitteista vapaana

Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole