Tampereen Teiskossa, Kulkkilantien varrella pelto- ja metsämääräala jossa myös rakennuspaikka, jolla sijaitsee pieni purkukuntoinen hirsimökki.
Määräalaan kuuluu peltoa 4,49 hehtaaria, metsää n. 3,1 ha, loppu on joutomaata ja tonttia. Määräala muodostuu kahdesta erillisestä palstasta

Pellot muodostuvat kolmesta Ruokaviraston peltolohosta ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on Ruokaviraston tietojen mukaan 4,49 ha.
Pellot on vuokrattu määräaikaisella vuokrasopimuksella läheiselle viljelijälle vuoden 2021 loppuun saakka. Tukioikeuksia on 4,43 ha jotka vuokralainen palauttaa vuokrasopimuksen päätyttyä.

Metsää on 3,1 ha, jossa on puustoa metsäarvion mukaan 560 m3, josta suurin osa rantapalstalla.

Kiinteistöllä on kaunilla paikalla vanha pieni heikkokuntoinen asuinrakennus ja luhistunut talousrakennus. Rakennukset myydään purkukuntoisena niiden heikon kunnon vuoksi.
Talossa on yksivaiheinen sähköliittymä, joka on lepäämässä verkkoyhtiön mukaan. Rakennuspaikka on kallioinen kumpare, josta on avarat järvi-, pelto- ja metsämaisemat.
Itse rakennuspaikka on Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa merkitty vakituisen asunnon rakennuspaikaksi, rakennusoikeus 500 m2.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Alueella on voimassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaava. Pellto ja metsät on osoitettu kaavassa M-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja rakennuspaikka on yleiskaavassa vakituisen asunnon rakennuspaikka.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Yleiskaavassa ei ole osoitettu rantaan rakennuspaikkoja. Purettavien rakennusten rakennuspaika on vakituisen asunnon rakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteita jotka kulkee määräalan läpi, mm. Asuntilanjärventie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle muodostetaan lohkomistoimituksessa kulkuoikeus Kulkkilantietä. Määräalan osuus kantatilan tiemaksusta on selvityksessä.

Osuus yhteisiin Ei ole