Tampereen Teiskossa, peltomääräala. Määräala muodostuu yhdestä palstasta ja sen kartalta mitattu pinta-ala on n. 7,03 hehtaaria.
Määräalaan kuuluu kolme tukikelpoista peltolohkoa, jotka on vuokrattu kahdelle eri viljelijälle. Peltolohkojen yhteistukiala on 6,55 hehtaaria.

Oheisen ilmakuvan peltolohot Viljasuo (1,80 ha) ja Viljamäki (2,65 ha) ovat vuokrattu kirjallisella sopimuksella läheiselle viljelijälle 5.12. 2023 loppuun saakka.
Peltolohko Viljamaa 2,10 hehtaaria on vuokrattu suullisesti toiselle naapuruston viljelijälle.
Molempien vuokrasopimusten mukaan vuokralainen sitoutuu palauttamaan tukioikeudet korvauksetta vuokrasopimuksen päätyttyä.

Määräalaan kuuluu lisäksi purkukuntoinen lato Etelä-Arolantien varresta kaikkine tavaroineen ja rojuineen.

Tästä pellon omistajaksi tai vanhaa pinta-alaa kasvattamaan!

Peltomääräala myydään tarjousten perusteella, alin tarjottava hinta on 40 000 €.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Velaatan osayleiskaava, jossa peltomääräala on merkitty merkinnällä M/s (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ympäristö säilytetään.)

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohde ei rajaudu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue ja takana olevalle naapurin peltolohkolle kulkeva tie (tierasitteen tarkka paikka selvityksessä maanmittauslaitokselta).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräala rajautuu Etelä-Arolantiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräalaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin.