Utajärven taajaman läheisyydessä ja tiestön laidalla( reilu 2 km Utajärven keskustasta) n .10 ha (9,95 ha Eu-tukikelpoista) peltoa tukioikeuksineen(Tukioikeudet siirrettävissä ostajalle). Myyntikohde on karttalla merkitty kuvionumerolla 42 ja tilatukikartalla lohkoina 889 01005 20 ja 889 00399 93.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole