Valtion pikitien varteen rajoittuva maa- ja metsätila Virtain Kurjenkylässä.

Tila käsittää metsämaata noin 2,2 hehtaaria ja peltoa noin 3,29 hehtaaria.

Metsäalueen ainespuumäärä on metsäarvion mukaan noin 390m3, joka on kokonaisuudessaan uudistuskypsää puustoa.  Metsikkökuvion 2. puusto on erityisen järeää, pitkää ja vähäoksaista laatumäntyä.

Peltoalueen pinta-ala on Ruokaviraston peruslohkolistatulosteen mukaan 3,29 hehtaaria.  Maaseutuviranomaiselta saadun tiedon mukaan pelto on tukien osalta korvauskelpoinen.  Tilatukioikeudet ovat maanomistajan omistuksessa ja ne luovutetaan ostajalle, mikäli ostajana on aktiiviviljelijä.  Pelto on ollut vuokraviljelyssä, mutta sopimus on juuri päättynyt.  Näin ollen peltoalue on mahdollista ottaa heti myös omaan viljelyyn.

Tilan jakaa sen poikki, pohjois - eteläsuunnassa virtaava Kurjenjoki.  Kurjenjoen länsipuolella olevan metsäalueen läheisyyteen kulkee tieyhteys, mutta kiinteistörekisteriin kirjattua tieoikeutta ei ole.

Tilan koilliskulmassa sijaitsee vanha palokalustovarasto, siten että kiinteistöraja kulkee keskeltä rakennusta.

Hintapyyntö: 40.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 3.11.2021.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Vanha palokalustovarasto sijaitsee osittain tilan maalla.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Pääosa (n.4,8ha) tilasta rajoittuu valtion pikitien varteen. Kurjenjoen länsipuolella olevan noin 1,1 hehtaarin metsäkuvion läheisyyteen kulkee tie, mutta kirjattua tieoikeutta ei ole.

Osuus yhteisiin Ei ole