Valtion soratien varressa sijaitseva metsä- ja peltotila.  Kohteen metsäpinta-ala on noin 7,2 hehtaaria.  Ainespuumäärä on metsäarvion mukaan noin 780m3.  Metsälueesta suurin osa, eli noin 4,3ha on hyvää varttunutta kasvatusmetsää, josta n. 1,6 hehtaaaria on juuri harvennettu.  Tilalle on juuri suoritettu em. harvennushakkuun lisäksi noin 1,1 hehtaarin laajuinen avohakkuu, johon kohdistuvista metsänuudistamistöistä vastaa ostaja.

Peltoalue käsittää yhden yhtenäisen lohkon, joka on pinta-alaltaan 7,48 hehtaaria.  Peltolohko on LFA- ja ympäristötuen osalta korvauskelpoinen, mutta tilatukioikeuksia sillä ei ole.  Pelto on vuokrattuna vuoden 2021 loppuun saakka.

Kaupankohteeseen sisältyy em. metsä- ja peltoalueen lisäksi Vaskuunjärven rannassa sijaitseva erillinen, noin 0,13 hehtaarin laajuinen ranta-alue.  Ko. ranta-alueelle ei ole tieyhteyttä, eikä sillä ole myöskään mitään rakentamisoikeutta.

Kohde myydään kantatilana, lukuun ottamatta määräalana myytyä talouskeskusta.  Myyty talouskeskusalue sekä tähän kauppaan kuulumaton toinen metsätila on merkitty karttoihin rasteilla.

Hintapyyntö: 90.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 12.3.2021

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kohde sijaitsee valtion soratien varressa, lukuun ottamatta pienempää rantapalstaa, jolle ei ole tieyhteyttä, eikä tieoikeutta.

Osuus yhteisiin On