Hyväpuustoinen hoitoa ja hakkuuta kaipaava 15 hehtaarin tila lähellä Konginkankaan keskustaa.

Hongikko-niminen tila on Nelostien länsipuolella Poluharjuntien varressa sijaitseva hyväpuustoinen kohde, jonka pinta-alasta metsää on noin 10,3 ha, tukikelpoista peltoa noin 1,5 ha ja vajaatuottoista maata (vanhaa peltoa) noin 2,4 ha. Loput pinta-alasta eli vajaa hehtaari on tontti ja joutomaata.

Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 1800 m3,  keskipuuston ollessa metsämaalla noin 175 m3/ha. Tilan metsät ovat olleet pitkään koskemattomat ja hoitoa vailla, joten kohde sopii hyvin aktiiviselle omistajalle. Puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1100 m3, josta noin 700 m3 uudistushakkuusta. Tilan maapohjat ovat pääosin hyväkasvuiset ja ravinteisuudeltaan vähintään kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata. Nykypuuston kasvu tilalla on noin 4,3 m3/ha/v.

Talo ja saunarakennus ovat arvottomia, lahovikaisia ja todennäköisesti homevaurioisia. Rakennukset eivät sovellu asumiseen. Talossa on pidetty peruslämpö ympäri vuoden. Rakennuksiin on sähköliittymä ja Äänekosken kaupungin vesiliittymä.

Tilakeskukseen menevään tiehen ei ole tieoikeutta. Tilan etelärajan länsipuolella oleva kiinteistöraja on maastossa ja kartalla ovat eri paikoissa.

Tilalla on oikeus yhteiseen venevalkamaan Keitelejärven rannalla.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 26.6.2019 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Polunharjun yksityistie (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistö kartalla).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Huom! Tieoikeutta tilakeskukseen ei ole, vaikka sinne tie meneekin. Vuotuinen tiemaksu on ollut 231 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-460-876-1 Liimattalan jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 992-460-878-14 Venevalkama

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta