Hyvällä sijainnilla oleva metsätila, jossa metsää 15,5 ha ja vuokralla olevaa peltoa 6,17 ha.

Äänekosken Kapeenkylällä Kangasahontien varressa sijaitsevan 22,83 hehtaarin tilan maapohjat ovat hyväkasvuiset ja suurimmalta osin kasvupohjaltaan tuoretta kangasta. Suoksi tilasta on luokiteltu vain 0,4 hehtaaria. Tilan pinta-alasta metsää on noin 15,5 hehtaaria ja vuokralla olevaa tukikelpoista peltoa 6,17 hehtaaria. Lisäksi tiealuetta ja joutomaata on noin 1,2 hehtaaria.

Tilan metsämaan kehitysluokkajakaumasta 6,1 hehtaaria on varttuneita kuusen taimikoita, joissa ei ole välitöntä hoidon tarvetta. Tilalla on kasvatusmetsiä noin 6,6 hehtaaria, jotka ovat vielä hyvässä kasvukunnossa. Uudistuskypsää metsää kohteella on noin 3,0 hehtaaria. Heti hakattavaa puustoa tilalla on yli 700 m3 uudistushakkuuna ja nykypuuston kasvu on noin 4,6 m3/ha/v.

Tilalla on hyvä tieverkosto.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 11.3.2021 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote) ja pellonvuokrasopimus 31.12.2023 asti.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu tilan osalta noin 17 €/vuosi.

Osuus yhteisiin Ei ole