Hoitoa kaipaava metsätila hyvillä tieyhteyksillä!

Äänekosken Konginkankaalla Vanhantien varrella ja Murontien maastoissa olevat kaksi metsätilaa, joiden pinta-alat ovat yhteensä 12,697 hehtaaria. Vanhantien varressa sijaitsevat vanhat arvottomat, lahovikaiset ja homevaurioiset rakennukset. Liittymiä ei rakennuksiin ole.

Tilojen maapohjista 1,3 hehtaaria on kasvupohjaltaan lehtomaista kangasta, 4,4 hehtaaria on tuoretta kangasta ja 5,8 hehtaaria on kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita näistä on yhteensä 1,3 hehtaaria. Tiloilla on mäntyvaltaista puustoa noin 900 m3, josta on heti hakattavissa noin 800 m3. Nykypuuston laskennallinen kasvu on 3,0 m3/ha/v. Tiloilla olisi ajankohtaista taimikonhoitotarvetta 4,5 hehtaaria (kuviot 1,3,4,5 ja 6). Lisäksi terveyslannoitus olisi hyvä tehdä 1,3 hehtaarin alalle (kuvio 7).

Tilojen palstoille on hyvät ja kunnossa olevat tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 29.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet tilalla Koivurinne 3:47 (ks. kiinteistörekisteriote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut: Räihän palsta 40,50 €/joka toinen vuosi ja Harjukankaan palsta 27,08 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-458-876-3 Räihän jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 992-458-878-1 Hiekanottopaikka 3) Yhteinen maa-alue 992-458-878-2 Venevalkama 4) Yhteinen maa-alue 992-458-878-3 Savenottopaikka (ks. kiinteistörekisteriotteet).

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta