Hyväpuustoinen hoitoa kaipaava pieni harrastepalsta!

Äänekoskella lähellä Saarijärventien ja Kolunpohjantien risteystä sijaitseva 2,1 ha metsätila.

Tilan pinta-alasta 1,5 ha on metsämaata, 0,5 ha on vanhaa peltoa/joutomaata ja loput 0,1 ha viljelyksessä olevaa peltoa. Tilan Maapohjat ovat hyvin ravinteikkaat. Puuston kasvu tilalla on noin 10,0 m3/ha/v. Kohde on kauttaaltaan hoidon ja harvennushakkuun tarpeessa. Tilalla on kuusivaltaista puusto yli 300 m3, josta heti harvennushakattavaa yli 100 m3. Kohteelle menee tilan länsipuolelta 5 metrin tieoikeus olemassa olevaa tieuraa pitkin.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 24.9.2019 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Honkolan osayleiskaavassa tila merkitty M-alueeksi (metsätalousalue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

5 metrin tieoikeus Kolunpohjantieltä. Tiemaksuja ei ole.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-401-876-1 Rauhoituspiiri 2) Yhteinen vesialue 992-401-876-9 Tilojen 2:1-3 yht.vesialue 3) Yhteinen maa-alue 992-401-878-1 Rahkapalsta