Pääosin varttunutta ja uudistuskypsää metsää.

Äänekosken Konginkankaalla Lekojärventien läheisyydessä sijaitseva puustoinen metsätila, jonka pinta-alasta noin 70 % on varttunutta kasvatusmetsää tai uudistuskypsää metsää.

Tilan ainespuusto on noin 3 300 m3, josta heti hakattavaa puustoa metsänhoitosuositusten mukaan on yli 700 m3. Lisäksi varttuneista kasvatusmetsäkuvioista osaa voi harkita jo kohta uudistettavaksi. Tilan keskipuusto on noin 126 m3/ha metsämaalla ja nykypuuston kasvu on noin 3,8 m3/ha/v. Tilalla on taimikoita noin 25 % pinta-alasta (noin 3,3 ha), joissa ei ole hoidon tarvetta ensimmäisellä viisivuotiskaudella. Tilan maapohjat ovat pääosin kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita on noin 24 % pinta-alasta. Näiden vesitalous on kunnossa.

Tilalle ei ole kunnollista tieyhteyttä, joten metsäautotien piston tekeminen olisi kannattava toimenpide.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 7.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja (ks kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistölle on virallinen 3 m levyinen tieoikeus (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote). Kulku on kuitenkin tapahtunut naapuritilojen kautta tilan eteläpuolelta kartoissa näkyvää uraa ja voimansiirtolinjaa pitkin.

Osuus yhteisiin Ei ole